Skip to main content

Con Film postao regionalni zastupnik Filmbankmedie

Con film, jedan od vodećih filmskih distributera u regionu, potpisao je ugovor o zastupanju kompanije Filmbankmedia. Reč je o licenci za prikazivanje filmova na svim javnim površinama. Na taj način je Con film postao službeni licencor za javno prikazivanje filmova velikih holivudskih kompanija koje uključuju Sony Pictures, Warner Bros, Walt Disney, 20th Century Fox i […]

Read More